Czy warto zaufać bankom i oszczędzać pieniądze na lokatach? Lokaty krótko- i długoterminowe to najbezpieczniejsza forma pomnażania kapitału. Jeśli mamy nieduże oszczędności, to rozpoczynanie inwestowania od zakładania lokat, jest najlepszym pomysłem. Nie narażamy się na ryzyko utraty kapitału, a stopniowo go pomnażamy. Warto też pomyśleć o lokatach na dłuższy czas. Są lepiej oprocentowanie i dają większy zysk. Dużo zależy od...