Czas studiów jest okresem specjalnym w życiu każdego młodego człowieka. Niby dorosły a jeszcze uczeń, bardzo chętnie korzysta z życia, ale jednocześnie odpowiedzialnie podchodzi do nauki. Jedynym mankamentem tego okresu w naszym życiu jest brak pieniędzy. Młodzi najczęściej nie mają dogodnej sytuacji finansowej, a nauka kosztuje. Studia pochłaniają dużo czasu i energii, dlatego nie zawsze wystarcza nam jej na pracę, a nawet jeśli już, to zarobki nie są wielkie. Studenci bowiem najczęściej pracują dorywczo. Bardzo często też bez żadnych dokumentów, umów i zaświadczeń. Dlatego uważamy, że nie możemy sobie pozwolić na żaden kredyt, gdyż odsetki zjadają znaczną sumę skromnego budżetu. Banki wychodzą naprzeciw takim potrzebom, wśród studentów upatrując dobrze rokującej grupy społecznej do kredytowania. W przypadku osób studiujących, banki i państwo współdziałają przy określaniu preferencyjnych zasad zaciągania i spłacania kredytów.

Warunkiem przyznania kredytu studentowi są wysokie oceny nauczania, oraz zdane wszystkie egzaminy w danym semestrze. Studenci też mogą się ubiegać o kredyty, które w całości lub znacznej części będą umorzone. To kredyty w których gwarantem jest zakład pracy, który po ukończeniu przez studenta studiów, zatrudni go. W dużym uproszczeniu student będzie musiał odpracować swoje studia. Raty takich kredytów są rzeczywiście niskie, a czas spłaty rozłożony na dogodny okres. Zaletą kredytu jest to, że można przeznaczyć go na dowolny cel, a nie tylko na opłatę nauki, choć głównie w tym celu takie kredyty są przyznawane. Ubiegając się o kredyt, student nie musi wykazywać źródła dochodów, ale przedstawić zaświadczenie ze studiów o niezaleganiu z egzaminami. W kredycie studenckim możliwe są wakacje zwalniające z opłat rat przez dwa-trzy miesiące. Czasowe odroczenie spłat z uwagi na zdarzenia losowe. Za wcześniejszą spłatę kredytu w całości nie jest pobierana dodatkowa opłata. Preferencyjne warunki studencki kredytów opierają się na dogodnym oprocentowaniu, które jest niższe niż przy typowych kredytach gotówkowych. W wyjątkowych wypadkach część kredytu może być umorzona i spłaty dokonuje państwo.