Każdy kierowca w Polsce musi posiadać aktywne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Za jego brak na właściciela auta może zostać nałożona kara ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego albo mandat podczas rutynowej kontroli Policji. Zakres działania polisy OC jest regulowany przez ustawę, dlatego firmy ubezpieczeniowe nie mogą dowolnie kształtować swojej oferty. Mają jednak możliwość konkurowania za pomocą niskiej składki ubezpieczeniowej lub rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony. Jedną z firm specjalizujących się w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest Link4.

Ochrona pojazdu i interesów kierowcy

Polisa OC zabezpiecza przed pieniężnymi skutkami zdarzeń, których sprawcą jest osoba ubezpieczona. W ten sposób każdy kierowca może czuć się bezpiecznie i uzyskać odszkodowanie po kolizji lub wypadku drogowym. Osoba poszkodowana musi zgromadzić odpowiednie dokumenty i zwrócić się z prośbą o likwidację szkody do ubezpieczyciela sprawcy.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

W firmie Link4 formalności są ułatwione, bo szkodę można zgłosić do swojego ubezpieczyciela. Usługa nosi nazwę Bezpośredniej Likwidacji Szkód i polega na tym, że Link4 przyjmuje niezbędne dokumenty i zajmuje się czynnościami potrzebnymi do wypłaty odszkodowania. Dzięki temu cała procedura jest dużo prostsza dla kierowcy. Ma to szczególne znaczenie dla osób młodych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę na drogach i mogą być zdezorientowane wymaganiami różnych firm.

Rozbudowane usługi dodatkowe

Polisę OC firmy Link4 można rozszerzyć o specjalny program pomocy obejmujący usługi Assistance oraz zapewnienie pojazdu zastępczego. W szczególności dotyczy to szybkiego dojazdu do klienta na miejsce zdarzenia i próby przywrócenia pojazdu do sprawności. Jeżeli nie jest to możliwe, Link4 gwarantuje pokrycie kosztów holowania do 100 km, 500 km lub nawet bez limitu odległości. Samochód zastępczy może być wynajęty na okres od 3 do 10 dni. Dokładne limity zależą od wariantu usług Assistance, które zostały wykupione przez klienta.

Korzystna wysokość odszkodowania

Kolejną korzyścią ubezpieczenia auta w firmie Link4 jest możliwość wykupienia stałej sumy ubezpieczenia oraz amortyzacji. Dzięki temu kalkulacja szkody będzie wykonywana przy uwzględnieniu wartości pojazdu z dnia podpisania umowy, a nie z dnia zgłoszenia szkody. Wariant z amortyzacją nie zmniejsza wysokości odszkodowania o zużycie części, które są wymieniane podczas naprawy pojazdu. Dodatkowo w Link4 (duży wybór na stronie www.superpolisa.pl) możliwe jest ubezpieczenie bagażu oraz fotelików dziecięcych, bez stosowania udziału własnego. Dzięki temu odszkodowanie wypłacane przez firmę Link4 może być korzystniejsze niż po podpisaniu umowy z innym towarzystwem ubezpieczeniowym.