Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępne online pozwala uniknąć ponoszenia kosztów w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Często można je dokupić dodatkowo do polisy związanej z nieruchomością. Zapewnia to ochronę przed różnego typu zdarzeniami losowymi, których skutków nie da się z góry przewidzieć. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują OC w życiu prywatnym jako rozszerzenie podstawowych wersji umów związanych z zabezpieczeniem mieszkań i domów. Jak kształtuje się ta oferta?

Różne odmiany polisy OC

Wariant podstawowy ubezpieczenia chroni zazwyczaj tylko sam majątek. Dotyczy to ścian i elementów stałych, a więc podłóg, kominków, mebli i sprzętów w zabudowie. Szczegółowe warunki ubezpieczenia OC w życiu prywatnym mogą różnić się między sobą, dlatego warto zapoznać się z zapisami umieszczonymi w proponowanej umowie. Uwzględnione zdarzenia losowe to, między innymi, pożary, powodzie i uderzenia piorunów. Polisa może zostać rozszerzona o inne czynniki, takie jak przepięcia, włamania lub kradzieże mienia ruchomego.

Szkody osobowe i majątkowe

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni przed szkodami, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim. Należy pamiętać, że obejmuje to konsekwencje niezamierzonych działań, które powodują obrażenia ludzi lub zniszczenia różnych przedmiotów używanych na co dzień. Dotyczy to takich sytuacji jak przypadkowe zarysowanie samochodu, pogryzienie przez psa, uszkodzenie mebli w mieszkaniu albo hotelu, a także kolizja z przechodniem podczas jazdy na rowerze.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Polisy ubezpieczeniowe zawierają również ograniczenia. Firmy umieszczają w swoich umowach wyłączenia odpowiedzialności, co oznacza, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone w przypadkach wymienionych w dokumentacji. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje, na przykład, wykonywania czynności w ramach pracy zawodowej, jak również w trakcie wyczynowej aktywności sportowej.

Zwykle polisa nie uwzględnia także konsekwencji użycia broni palnej. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku pogryzienia przez psa rasy agresywnej lub dokonania czynności pod wpływem substancji psychoaktywnej. Listę wszystkich wyłączeń można zawsze znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Kontakt tradycyjny lub online

Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie tego rodzaju polisy. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym będą różnić się pod względem maksymalnych kwot odszkodowań, a także zakresu ochrony, cen składek ubezpieczeniowych i szczegółowych warunków płatności. Aby poznać wszystkie dostępne opcje, warto skontaktować się pracownikiem wybranej firmy, telefonicznie lub przez Internet.