W regionalnych urzędach pracy warto dowiedzieć się o unijne wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych. Urzędy bardzo wspierają osoby, które po raz pierwszy znalazły się bez pracy. Jeśli ktoś został zwolniony z firmy z uwagi na restrukturyzację lub likwidację miejsca pracy, to może ubiegać się o sfinansowania założenia przedsiębiorstwa. Warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie warunków formalnych, jak wiek, przyczyna pozostawania bez pracy, pomysł na biznes. Możemy się ubiegać o fundusze na rozpoczęcie działalności zarówno z funduszy unijnych, jak i z krajowych źródeł. Istnieja programy unijne aktywizujące w danym regionie osoby pozostające bez pracy. Aktywizacja polega na prowadzeniu nieodpłatnych szkoleń podnoszących kwalifikacje, lub rozwijających zainteresowania jakimiś dziedzinami, bądź szkoleń uczących i oswajających z nowymi technologiami. Jednym z programów jest Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki.

Udział w programie polega na uczestnictwie w szkoleniach, obejmujących między innym napisanie biznesplanu, a następnie ubieganie się o dotację w wysokości 40 000 złotych. Program obejmuje swoim wsparciem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, i obejmuje głównie osoby w wieku 50+, które nigdy wcześniej nie korzystały z dotacji. Na zmiany, szczególnie te dobre, zawsze jest odpowiedni czas. Niektóre programy unijne mają na celu aktywizację zawodową i naukę nowego zawodu, jak opiekunka osób starszych. Środki na założenie własnej firmy i sfinalizowanie na przykład zakupu odpowiednich urządzeń można znaleźć w Regionalnych Programach Operacyjnych. Możliwości jest wiele, trzeba wykazać się przedsiębiorczością i chęcią rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie masz pomysłu na własny interes jest franczyza. Zainwestowanie we franczyzę wiążę się z kosztami rzędu sto tysięcy lub więcej. Niemniej co najmniej połowę można uzyskać z dotacji. Franczyza podlega takim samym zasadom jak wszystkie przedsiębiorstwa.