Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez instytut badania opinii, Polacy w grupie wiekowej 25-35 lat, najchętniej inwestują w akcje. Jest to najmniej stabilna grupa pod względem inwestycyjnym, dlatego że w tym wieku inne potrzeby ludzie uznają za najważniejsze. Niemniej akcje, giełdowe notowania są dla młodych ludzi atrakcyjnym wskaźnikiem na którym można zyskać. Wszelkie lokaty bankowe młodzi odkładają na dalszy plan, zostawiając je starszym pokoleniom. Innym, dobrym sposobem na pomnażanie kapitału jest lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne. Niektóre instytucje finansowe proponują rozwiązania powiązane z ubezpieczniami.

Inwestujemy i zarazem ubezpieczamy swoja inwestycję. Po różnych doświadczeniach społecznych z funduszami inwestycyjnymi ostatnich lat, jest to dobre rozwiązanie, zabezpieczające posiadacza funduszy przed wpadką finansową i istotną stratą. Każda inwestycja ma na celu bowiem bogacenie się inwestora, a nie krach. Inwestowanie w fundusze polega na alokacji pieniędzy w odpowiednim momencie. Jeśli dokonujemy inwestycji samodzielnie zobowiązani jesteśmy do stałego monitorowania kursów akcji, o ile zlecamy prowadzenie funduszy firmie, a tak jest najczęściej. Trzeba być w stałym kontakcie z doradcą lub maklerem by na bieżąco móc konsultować podejmowane decyzje. Zmieniać fundusze z gwarantowanego na zrównoważony lub dynamiczny można dwa razy w roku.

Jak nazwy sugerują fundusze mają różny stopień ryzyka i są mniej lub bardziej agresywne inwestycyjne. Na dynamicznym funduszu można najwięcej zarobić, ale też najwięcej stracić. Fundusz gwarantowany zapewnia nam zawsze zysk. Niespecjalnie duży, gdyż uśredniony z różnych działań podejmowanych przez fundusz. O ile nie jesteśmy ekspertami w dziedzinie finansów, to lepiej udać się do doradców finansowych. Coraz więcej banków oferuje tego typu rozwiązana. Są one bardzo korzystne i atrakcyjne. Pozwalają na systematyczne odkładanie oszczędności w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, z jednoczesną ochroną osoby zakładającej taki fundusz.