Czy warto zaufać bankom i oszczędzać pieniądze na lokatach? Lokaty krótko- i długoterminowe to najbezpieczniejsza forma pomnażania kapitału. Jeśli mamy nieduże oszczędności, to rozpoczynanie inwestowania od zakładania lokat, jest najlepszym pomysłem. Nie narażamy się na ryzyko utraty kapitału, a stopniowo go pomnażamy. Warto też pomyśleć o lokatach na dłuższy czas. Są lepiej oprocentowanie i dają większy zysk. Dużo zależy od naszych możliwości finansowych i potrzeb. Lokata jest sposobem inwestowania dla osób, które cenią sobie spokój i dobrobyt. Jesteśmy społeczeństwem dosyć tradycyjnym i wszelkie ryzykowne inwestycje nie cieszą się w Polsce ani uznaniem, ani popularnością. Chętnie oddajemy pieniądze do banków, uważając, że tam będą bezpieczne, i że na tym zyskamy. Z braku świadomości ekonomicznej biorą się potem wpadki tego rodzaju, jak zdarzyła się z AmberGold.

Wiele osób zaufało instytucji finansowej, gdyż te maja być przecież gwarantem stabilności funduszy. Chociaż trochę orientując się w mechanizmach ekonomicznych, wiadomo jest, że zbyt korzystne warunki inwestowania są zawieszone w próżni. Łatwo ulegamy iluzjom i obietnicom, zamiast kierować się w życiu wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi zasadami ekonomicznymi. Czy to nie jest sygnał, że należy w szkołach wprowadzić przedmiot uczący podstawowych zasad ekonomii? Czemu zlikwidowano szkolne kasy oszczędzania, które przybliżały takie zagadnienie jak odkładanie pieniędzy? Przed podjęciem decyzji o założeniu lokaty, warto przejrzeć internetowy ranking banków, zapoznać się z wysokością oprocentowania na różnych lokatach i wybrać coś odpowiedniego dla siebie. W zależności od czasu trwania lokaty jej oprocentowanie będzie wyższe lub niższe. Może też być zmienne albo stałe. Lokaty krótkoterminowe mają stałe oprocentowanie i kwota odsetek jest znana w momencie podpisywania umowy. To też bardziej zachęca, gdyż po zakończeniu trwania lokaty, można ją przedłużyć lub przenieść do innego baku, gdzie procent jest atrakcyjniejszy.