W Polsce istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego, podatek od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym oraz podatek dochodowy od osób prawnych, dla którego podstawowym aktem prawnym jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Na wszystkich obywatelach ciąży obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego, podawania przychodów do urzędu skarbowego. Dzięki temu mamy sprawnie działające urzędy. Mamy do wyboru cztery rodzaje opodatkowania. Jest to karta podatkowa, podatek zryczałtowany, podatek liniowy. Możemy też z fiskusem rozliczać się na zasadach ogólnych. To znaczy, że wysokość podatku jest zależna od wysokości przychodu w danym roku. Rokrocznie próg ten jest nieco wyższy, każdorazowo ustalany przez rząd i ministerstwo finansów. Podatek 18% płacimy, gdy dochody nie przekroczyły 85 tysięcy, natomiast podatek 32% obowiązuje, gdy zarobimy więcej ponad ustaloną kwotę. O ile zdecydujemy się na płacenie podatku VAT, to do podatku dochodowego dojdzie nam jeszcze rozliczanie się z VATem. Początkujący przedsiębiorcy powinni ostrożnie podchodzić do podatku, gdyż nie są w stanie przewidzieć, jakie będą mieć obroty, a nie jak bardzo działalność się rozwinie. Lepiej minimalistycznie określać swoje szanse, niż przyjąć zbyt duże zobowiązania i borykać się potem z płatnościami. Już na początku wiadomo, że podatek liniowy jest dla firm, które mają wysokie obroty. Jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić sobie dochodu na wysokości 100 000 i więcej, to nie powinien brać podatku liniowego, który wynosi 19%. Będzie się wówczas rozliczał z 18%. Przy podatku liniowym nie można wielu rzeczy wpisywać w koszty, a więc to również należy brać pod uwagę. Natomiast kartę podatkową mogą mieć tylko firmy o określonym profilu. Lista takich branż jest ściśle określona. Podatek zryczałtowany, możliwy jest przy niskich obrotach. Jeśli zdecydujemy się na płacenie podatku na zasadach ogólnych, to konieczna nam będzie podatkowa księga przychodów i rozchodów.