Emeryci bardzo chętnie pracowaliby jeszcze, lecz ten obecnie bardzo trudny rynek pracy niechętnym okiem przygląda się pracy emeryta. Co prawda, zatrudnienie emeryta jest dla firmy korzystne, gdyż pracodawca nie płaci składek zusowskich, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W tym sensie emeryt jako pracownik jest tańszy, lecz wcale przez to nie staje się bardziej atrakcyjny. Wynika to zapewne z ogólnych trudności panujących na rynku pracy. Rodzaj i charakter pracy, jaką może wykonywać emeryt, mają tutaj na pewno duże znaczenie. Oczywiście w zawodach wymagających sprawności fizycznej, emeryci nie mają szans. Lecz w wolnych zawodach czy administracji publicznej oraz biurach doświadczenie ma znaczenie i często wpływa pozytywnie na ocenę pracownika. Młodą osobę, która zapewne będzie miała niższą pensję, trzeba przyuczać dopiero do zawodu. Jej praca nie jest tak efektywna i bezbłędna jak osoby z doświadczeniem. Zawodami, w których doświadczenie jest w cenie to głównie zawody związane z medycyną i prawem.

Lepiej jest być leczonym przez osobę doświadczoną i rozmawiać z prawnikiem, który już wiele umie. Emeryci mogą podejmować się zajęć o charakterze pomocniczym, które nie znajdują zbyt wielu amatorów. Mogą pracować w ochronie budynków, w sklepach, magazynach. Na limity zarobkowe powinny uważać osoby, które otrzymują wcześniejszą emeryturę. Poza tym osoby będące na wcześniejszych emeryturach nie mogą współpracować z zakładami w których ostatnio pracowały, gdyż mogą stracić prawo do wcześniejszej emerytury. Jednak od osoby, która pół zycia przepracowała w górnictwie trudno oczekiwać, że nagle będzie robiła coś innego. A taki emeryt, żeby zarobić musiałby się przekwalifikować. Ale to już jest taki urok naszych przepisów. Osoba w wieku emerytalnym może uczęszczać na szkolenia i rozwijać swoje umiejętności, ale większość szkoleń jest płatnych, a na to już emeryta nie stać.