Są takie zawody, w których pracownicy mogą skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę. Nie muszą czekać do wieku 67. lat, ale po przepracowaniu odpowiedniego okresu, próbować ubiegać się oświadczenie emerytalne. A właściwie o świadczenie przedemerytalne. O świadczenia przedemerytalne mogą się ubiegać osoby, które pracowały w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, a przez to uprzywilejowanych. Czy dane stanowisko pracy należy do stanowisk podwyższonego ryzyka, można się dowiedzieć bezpośrednio u pracodawcy, który zobowiązany jest do zrobienia rejestru stanowisk, na których wykonywane są zajęcia o szczególnym charakterze. Na takim stanowisku pracy trzeba przepracować co najmniej 15 lat. Ogólny staż pracy jaki jest wymagany, by móc się ubiegać o świadczenia to odpowiednio dla kobiet – 20 lat, a dla mężczyzn – 25. Lista zawodów jest aneksem do ustawy o emeryturze pomostowej. Są tam wymienione wszystkie zawody i prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Ogólnie można stwierdzić, że „pomostówki” przewidziane są dla osób wykonujących prace w szczególnych warunkach pod ziemią, hutnictwie i energetyce. Taka emerytura nazywana jest pomostową, gdyż rzeczywiście jest pomostem, pozwalającym już nie pracować, a jeszcze nie być na emeryturze. Emerytura pomostowa bowiem nie jest przyznawana w pełnej wysokości. Pełny wymiar świadczenia jest możliwy po ukończeniu 67. roku życia. Wniosek o przyznanie świadczenia do ZUSu składa pracodawca, za zgodą pracownika. To do obowiązków pracownika należy zgromadzenie wszystkich potrzebnych dokumentów, pracodawca może mu w tym pomóc. Dokumenty powinny zawierać, poświadczony przepracowany okres, stanowiska i wynagrodzenie. Otrzymując świadczenie pomostowe, nie można pracować już dla ostatniego pracodawcy, gdyż grozi to utratą świadczenia. Kwota, którą można dorobić wynosi 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. Ponieważ osób chętnych do przejścia na emeryturę jest coraz więcej, a pieniędzy na emerytury coraz mniej, jest coraz więcej obostrzeń utrudniających uzyskanie świadczenia emerytalnego.