Ile mieć, aby zapewnić sobie wygodne życie na emeryturze. Jak dużo trzeba odkładać przez całe życie, aby uzyskać emeryturę? Skoro składki płacone przez zakład pracy nie wystarczają na emeryturę. Ostatnio coraz częściej słyszymy, że ZUS za kilka lat może nie być wypłacalny. Jaki w tym swój udział mają osoby, płacące składki przez dwadzieścia czy trzydzieści lat, by teraz nie dostać odpowiedniego świadczenia. Te same pieniądze odkładane przez fizyczne osoby na prywatne konta dałyby duże sumy, za które można by z powodzeniem żyć w starszym wieku. Fala wyżu demograficznego emerytów właśnie nadchodzi, a ZUS wcale nie obiecuje, że przyjmie tak duże uderzenie na klatę. Analizując sytuację ekonomiczna z punktu widzenia statystyki, to kiedyś na wysokość świadczenia emerytalnego jednego emeryta pracowały trzy osoby, dzisiaj trzech emerytów utrzymuje jeden pracujący. Młodzi coraz częściej zaczynają rozumieć, że bezpośrednie odkładanie na przyszłość ma znaczenie. Inwestowanie w fundusze, nieruchomości, kupowanie akcji…, wszystko cokolwiek jest w stanie zwiększyć i poprawić sytuację finansową w wieku emerytalnym jest przedmiotem zainteresowania ludzi młodych. Sytuacja ekonomiczna pozwala by młodzi sami myśleli o tym, jaka czeka ich przyszłość finansowa. Nie można liczyć na to, że ZUS ją zapewni, dlaczego więc płacić na ZUS? Dlatego coraz większa popularnością cieszą się ubezpieczenia połączone z funduszami inwestycyjnymi. Comiesięczną kwotę dzieli się na dwie części, z czego jedna jest ubezpieczeniem od nieprzewidzianych zdarzeń losowych, a druga ma charakter inwestycyjny i z czasem powiększy wesprze kwotę emerytury. Takie formy ubezpieczeń inwestycyjnych są oferowane przez banki. Weźmy taki przykład wpłacamy na rachunek oszczędnościowy po 100 zł, to po 10 latach ma własnych pieniędzy 12 000 złotych. Bank dopisuje cały czas odsetki, które się kapitalizują i po okresie umownym, dziesięciu latach, zdarza się, że kwota ta jest dwukrotnie wyższa. Odkładana kwota niewielka, ale dodatek do emerytury znaczący.

W ramach wspierania sytuacji osób w starszym wieku, od oszczędności na emeryturę nie ma pobieranego podatku. Odkładamy na emerytalny start. Natomiast jednak jakiekolwiek zdarzenie losowe po drodze, które spowoduje zaprzestanie oszczędzania lub wypłatę osiągniętej kwoty pieniędzy, burzy precyzyjny plan. Koszty manipulacyjne i kary są bowiem dotkliwie i z oszczędzanych pieniędzy nie zostaje praktycznie nic. Jakimś zabezpieczeniem alternatywą dla oszczędzania gotówki, o ile uda nam się to osiągnąć, jest wynajmowanie mieszkania, zakupionego w okresie naszej prosperity i dobrych zarobków. Są to zawsze dodatkowe pieniądze do emerytury. Instytucja państwowa, która ma zapewnić nam ochroną finansowa na starość, sama się starzeje i jest coraz bardziej chora. Należy się liczyć z tym z czasem obumrze, a my nigdy nie odzyskamy włożonych tam pieniędzy.