Dla osób które nie mogą pracować do 67. roku życia, gdyż nie pozwala im na to zdrowie, albo po prostu zakład pracy ma inną koncepcję zagospodarowania ich stanowiska pracy, propozycją ze strony ZUS są emerytury częściowe. Warunkiem ubiegania się o taką emeryturę jest przepracowanie określonej liczny lat: przez kobiety – 35, a przez mężczyzn – 40. Kolejnym warunkiem jest osiągnięcie przez kobiety wieku 62 lat, a przez mężczyzn 65. roku życia. Przepis ten jednak został zakwestionowany, gdyż w świetle nowej ustawy emerytalnej wiek emerytalny został zrównany dla kobiet i mężczyzn do wieku 67 lat. Tworzenie ponownej gradacji w przywilejach jest niezgodne z przepisami i powoduje pogłębienie dysproporcji i różnic, które dopiero co zostały zniesione. W związku z tym nowy przepis zawisł w martwej próżni, a osoby, które ewentualnie z niego mogłyby skorzystać trwają w zawieszeniu. Jeśli pracują, mówi się trudno, o ile nie pracują – ma to dla nich zasadnicze znaczenie. Obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie pracownika, że właśnie wkracza w wiek emerytalny i w związku z tym ma prawo i obowiązek skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę. Jeśli przyszły emeryt pracuje w warunkach szkodliwych dla zdrowia, tj. kopalni, hucie czy na morzu, może skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. W innym przypadku musi swoje odpracować do wieku 67 lat. Pracodawca musi poinformować pracownika o jego prawach z związanych z przejściem na emeryturę: wystawianych dokumentach oraz odprawie. Natomiast pracodawca w żaden sposób nie może wpływać na pracownika, aby ten podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Zakład pracy nie może wywierać żadnych nacisków. Wniosek o emeryturę może zostać przygotowany i przekazany do ZUS-u tylko wyłącznie za zgodą pracownika. ZUS ma na wydanie decyzji ustawowo 30 dni. Dokumenty ubiegające się o emeryturę powinny zawierać przepracowane lata, rodzaj stanowiska i wysokość zarobków . Wszystkie te elementy mają wpływ na uznanie okresu pracy za składkowy lub nieskładkowy, a to z kolei wpływa na wysokość świadczenia emerytalnego.